Скъпи приятели и клиенти, екипът на Predpazi.com работи неуморно на доброволни начала, за да осъществи вашите поръчки своевременно и коректно. Благодарим за проявените разбиране и търпение към благотворителния ни труд!

Водени от желанието да помогнем и да бъдем максимално полезни за хората във време, когато грижата и защитата на обществото са от ключово значение, ние решихме да стартираме този проект. Не би могъл да бъде възможен, обаче, без сътрудничеството и подкрепата на нашите партньори и приятели.
Благодарим за оказаните съдействие, инициативност и участие на: